Bahasa: Lain-lain

Program GrowBiz

GB2

SME Corp. Malaysia sedang mencari Rakan Pelaksana GrowBiz 2023 yang berkeupayaan bagi melaksanakan program transformasi perniagaan perusahaan mikro.

 

Latar Belakang

Program GrowBiz ini merupakan salah satu inisiatif di bawah Program Pembangunan Perniagaan Usahawan Mikro (BizME) khusus untuk meningkatkan pengetahuan dan memberi bimbingan kepada usahawan dalam menaiktaraf perniagaan mereka daripada syarikat bersaiz mikro kepada kecil di samping meningkatkan kecekapan perniagaan dan produktiviti. GrowBiz akan dilaksanakan oleh firma yang dilantik oleh SME Corp. Malaysia dan akan dikenali sebagai Rakan Pelaksana (RP).

Objektif
Program GrowBiz menggunakan pendekatan hand holding ke atas perusahaan mikro yang merangkumi elemen latihan, coaching dan pemantauan untuk membimbing perusahaan mikro meningkatkan perniagaan mereka ke tahap seterusnya.

Modul Latihan
Rakan Pelaksana (RP) akan mengendalikan sesi latihan khusus dan berstruktur bagi peserta Program GrowBiz 2023 yang meliputi modul:

 • Modul #1: Transformasi Kendiri
 • Modul #2: Kembara Keusahawanan
 • Modul #3: Komunikasi Perniagaan
 • Modul #4: Pengurusan Operasi
 • Modul #5: Pemasaran & Penjenamaan
 • Modul #6: Pengurusan Sumber & Kewangan
 • Modul #7: Pematuhan & Perundangan Perniagaan
 • Modul #8: Transformasi Teknologi & Digitalisasi
 • Modul #9: Pengurusan Perhubungan Pelanggan
 • Modul #10: Model & Sistem Perniagaan
 • Lain-lain modul yang bersesuaian

 

Seramai sekurang-kurangnya 100 perusahaan mikro akan dipilih untuk menyertai program ini termasuk sekurang-kurangnya 30 perusahaan mikro milikan wanita dan 15 perusahaan mikro milikan belia.

 

Keperluan Latihan & Bimbingan (coaching)

 • Program ini menawarkan latihan intensif kepada perusahaan mikro yang layak untuk menyertai program ini.
 • Sesi latihan dan bimbingan (coaching) bagi peserta perusahaan mikro akan dikendalikan secara hands-on oleh Rakan Pelaksana (RP).
 • Perusahaan mikro yang menyertai program ini akan dipantau oleh Rakan Pelaksana (RP) dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh sesi latihan bermula dan enam (6) bulan selepas tamat program bagi penilaian impak syarikat yang menyertai Program GrowBiz.
 • Rakan Pelaksana (RP) bertanggungjawab untuk mendapatkan penyertaan secara konsultasi bersama SME Corp. Malaysia.
 • Rakan Pelaksana (RP) perlu menguruskan proses dan dokumentasi penarafan SCORE syarikat peserta dalam tempoh pelaksanaan Program GrowBiz 2023 bagi menilai prestasi semasa mereka.
 • Rakan Pelaksana (RP) perlu memastikan peserta membuat Pendaftaran Status PMKS bagi mengesahkan sesuatu syarikat / perniagaan adalah Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana (PMKS).


Kriteria Kelayakan bagi Rakan Pelaksana (RP) Program GrowBiz 2023

Rakan Pelaksana (RP) perlu memenuhi kriteria berikut:

 1. Terbuka kepada syarikat yang berpengalaman dalam perundingan dan bimbingan (coaching) bagi peningkatan keupayaan (scale-up) perniagaan.
 2. Perniagaan berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia di bawah Akta Syarikat 1965 atau 2016 & beroperasi di premis perniagaan dan mempunyai lesen perniagaan yang sah dari Pihak Berkuasa Tempatan.
 3. Sekurang-kurangnya 60% ekuiti dimiliki warganegara Malaysia.
 4. Mempunyai pengalaman dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya lima (5) tahun.
 5. Mengemukakan Penyata Kewangan Diaudit terkini sekurang-kurangnya satu (1) tahun.
 6. Memiliki keupayaan kewangan.
 7. Pengesahan Status PMKS sekiranya di bawah kategori perusahaan mikro, kecil dan sederhana (PMKS).


Pelawaan

 • Syarikat yang berminat untuk memohon sebagai Rakan Pelaksana (RP) Program GrowBiz 2023 adalah dikehendaki untuk:
  i. menghadiri Sesi Taklimat Program GrowBiz 2023
  ii. mengemukakan borang permohonan dan cadangan projek berdasarkan skop pelaksanaan Program GrowBiz 2023
 • Hanya cadangan projek pelaksanaan Program GrowBiz 2023 daripada syarikat yang telah hadir ke Sesi Taklimat sahaja yang akan diproses dan dinilai.
 • Penyerahan untuk menyatakan penerimaan Pelawaan Tunjuk Minat (Expression of Interest (EOI)) oleh syarikat yang berminat bermula dari 22 November sehingga 21 Disember 2022.
 • Sesi Taklimat Program GrowBiz 2023 akan diadakan di SME Corp. Malaysia pada 15 Disember 2022. Sila isikan borang pengesahan kehadiran ke sesi tersebut di pautan berikut selewat-lewatnya pada 12 Disember 2022: http://tinyurl.com/RSVPSesiTaklimatProgramGrowBiz
 • Setelah menerima pengesahan kehadiran syarikat, Urus Setia akan menyenarai pendek dan menjemput pemohon untuk menghadiri Sesi Taklimat Program GrowBiz 2023.
 • Setelah hadir ke Sesi Taklimat Program GrowBiz 2023, syarikat yang berminat menjadi RP perlu mengemukakan borang permohonan seperti di lampiran dan cadangan projek Program GrowBiz 2023 menerusi surat atau e-mel kepada SME Corp. Malaysia di alamat berikut selewat-lewatnya pada 21 Disember 2022:

Urus Setia Program GrowBiz
Bahagian Pemantauan Dasar dan Pembangunan Inklusif
SME Corp. Malaysia
Aras 6, Blok C, Platinum Sentral
Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur
Infoline: 1 300 30 6000


Muat turun borang permohonan sebagai Rakan Pelaksana bagi Program GrowBiz 2023 [PDF] 
Muat turun Pelawaan Tunjuk Minat (EOI) [PDF] 

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi 03-2775 6061 / 6174 atau Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
 Tarikh Tutup Permohonan: 21 Disember 2022

 

 

HUBUNGI KAMI

Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia
(SME Corp. Malaysia)

Tingkat 6, SME 1, Blok B 
Platinum Sentral
Jalan Stesen Sentral 2 
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur

Talian Info: 1-300-30-6000
Talian Faks: 03-2775 6001
Emel: info[at]smecorp[dot]gov[dot]my

 

Borang Maklumbalas

PAUTAN AGENSI

  medac  
Tekun2 SKM1
output onlinepngtools Logo UDA smebank
logo bankrakyat pernas  PUNB
   aim  

 

MENGENAI KAMI
POLISI

PKS di Malaysia

Prestasi PKS & Tinjauan

Dasar Keusahawanan Nasional 2030 (DKN2030)

Polisi PKS

PROGRAM
INISIATIF
PANDUAN
SUMBER
HUBUNGI KAMI