Bahasa: Lain-lain

Program Pensijilan 1-InnoCERT

 

1-InnoCERT

Program pensijilan 1-InnoCERT dimulakan oleh SME Corp. Malaysia untuk mempromosi dan membangunkan syarikat-syarikat inovatif di Malaysia seperti yang diluluskan oleh Jawatankuasa Tindakan Penyelarasan Inovasi Negara dan Majlis Inovasi Kebangsaan yang dipengerusikan oleh YAB Perdana Menteri pada 29 Oktober 2009. Ia bertujuan untuk memupuk perusahaan inovatif melalui memanfaatkan dan meningkatkan negeri sendiri inovasi dan R & D.

 

Objektif utama pensijilan ini adalah untuk menggalakkan usahawan untuk menceburi industri berteknologi tinggi dan dipacu inovasi. Dengan lebih banyak PKS yang mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti tersebut, lama kelamaan ia akan menyebabkan mereka menjadi lebih berdaya saing dan akan membantu dalam Malaysia mencapai matlamatnya untuk menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020.

 

Pensijilan ini diberikan di bawah Program mengenal pasti dan mengesahkan syarikat inovatif melalui standard inovasi diiktiraf di peringkat antarabangsa (OECD Oslo Manual V3) dan proses pensijilan itu dibangunkan daripada proses sama yang diamalkan di Program Pensijilan Korea Innobiz (Inovasi PKS). Syarikat-syarikat yang diperakui di bawah program ini akan diberi akses pantas apabila memohon insentif untuk membiayai dan memasarkan produk mereka dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh kerajaan.

 

Kriteria Permohonan untuk PKS:

 • PKS yang diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965 / Akta Pendaftaran Perniagaan (1956) dan memenuhi definisi baru PKS
  (Garis Panduan Definisi PKS Baru (klik));
 • Sekurang-kurangnya 60% ekuiti dimiliki oleh rakyat Malaysia;
 • Perniagaan yang sah;
 • memperoleh lesen perniagaan daripada Pihak Berkuasa Tempatan dan beroperasi di premis perniagaan yang sah;
 • Sekurang-kurangnya dua (2) tahun dalam perniagaan (dapat menyediakan 2 tahun Penyata Kewangan Diaudit); dan
 • Produk dan perkhidmatan mesti commercialzed untuk sekurang-kurangnya dua (2) tahun.

assessment process

 

1-InnoCERT Proses Pensijilan

 

1-InnoCERT proses pensijilan melibatkan penilaian dua peringkat. Syarikat-syarikat inovatif yang berpotensi dikehendaki menjalankan On-line Penilaian Sendiri (www.1-innocert.my) untuk mengukur kesediaan mereka untuk disahkan sebagai syarikat 1-InnoCERT. Setelah selesai penilaian kendiri, sistem dalam talian akan menjana Inovasi Teknologi Indeks Penilaian Sistem, bermula skor yang dari 0 hingga 1,000. A pemarkahan yang lebih tinggi daripada 700 penunjuk bahawa sistem inovasi dalaman syarikat dan proses sedia untuk mematuhi kehendak itu.

 

Syarikat-syarikat dengan kesukaran untuk menjaringkan lebih tinggi daripada 700 boleh menghadiri sesi biasa latihan pra-pensijilan untuk memahami kriteria 1-InnoCERT, dan bagaimana untuk menjadi lebih inovatif. Apabila sampai skor yang lebih dari 700, syarikat boleh memohon audit inovasi di lokasi untuk dijalankan di premis mereka. Atas Tapak audit inovasi adalah wajib untuk memastikan bahawa syarikat yang memohon pensijilan 1-InnoCERT memang inovatif dan mematuhi kehendak kriteria 1-InnoCERT.

 

Setelah pemergian berjaya audit di tempat ini, syarikat itu boleh kemudian secara rasmi memohon untuk disahkan sebagai syarikat bersertifikat 1-InnoCERT. Walau bagaimanapun, kelulusan tersebut tertakluk kepada penerimaan oleh Jawatankuasa Kelulusan 1-InnoCERT, yang menyelia Program pensijilan keseluruhan. Sila ambil perhatian bahawa bayaran minimum dikenakan bayaran bagi pensijilan 1-InnoCERT (RM5,000.00 untuk pensijilan kali pertama dan RM3,000.00 bagi pembaharuan perakuan).

 

assessment criteria

Kriteria penilaian 1-InnoCERT Inovasi terdiri daripada 4 kriteria:

   • Keupayaan Inovasi;
   • Pengkomersilan Keupayaan Inovasi;
   • Pengurusan Keupayaan Inovasi; &
   • Outcome Inovasi.

 

1-InnoCERT kini boleh didapati untuk 8 sektor penilaian:

 • pembuatan;
 • Bukan Pembuatan dan perkhidmatan;
 • Biotech;
 • Design profesional;
 • Software / ICT;
 • Pertanian;
 • Alam Sekitar (pembangunan mampan, tenaga boleh diperbaharui, dan lain-lain); &
 • CPembinaan.


Penilaian Inovasi 3. 1-Innocert ini menyesuaikan diri Korea Innobiz penilaian inovasi sistem yang berdasarkan diiktiraf di peringkat antarabangsa standard penilaian inovasi iaitu Manual Oslo dengan OECD dan Suruhanjaya Eropah (Eurostat), 2005. Oslo Manual menyediakan garis panduan bagi mengumpul dan mentafsir data inovasi secara antarabangsa setanding.

 

Terma dan Syarat

 • Caj logistik sebagai tambahan kepada yuran audit standard di lokasi berkenaan untuk syarikat-syarikat yang terletak di luar kawasan Lembah Klang, dan jumlah caj logistik tambahan akan ditentukan berdasarkan kes ke kes.
 • Yuran audit standard di lokasi dan caj logistik tambahan akan dibayar kepada SIRIM QAS International Sdn. Bhd.
 • Kedua-dua yuran audit standard di lokasi dan caj logistik tambahan tidak akan dikembalikan.
 • SME Corp dan SIRIM Berhad berhak untuk:
  • alter the Self-Assessment result to reflect the actual state of innovativeness of the company, as per the 1-InnoCERT certification criteria;
  • disqualify the company from applying and receiving the 1-InnoCERT certification.
 • Maklumat yang diberikan oleh syarikat itu untuk ini penilaian sendiri adalah benar dan tanpa menjejaskan
 • Maklumat dan penilaian keputusan tidak akan alterable selepas mereka telah dihantar untuk Audit On-Site.
 • Bayaran Yuran Sijil hendaklah dibuat kepada:
  • SIRIM QAS International Sdn. Bhd.
  • Bank Account: RHB BANK BERHAD
  • Bank Account No.: 2-12451-4008608-7

 

 

 

 

HUBUNGI KAMI

Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia
(SME Corp. Malaysia)

Tingkat 6, SME 1, Blok B 
Platinum Sentral
Jalan Stesen Sentral 2 
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur

Talian Info: 1-300-30-6000
Talian Faks: 03-2775 6001
Emel: info[at]smecorp[dot]gov[dot]my

 

Borang Maklumbalas

PAUTAN AGENSI

  med    
Tekun2 SKM1  
output onlinepngtools Logo UDA 2020 SME Bank edit  
logo bankrakyat PNS LOGO White S protege1  

 

MENGENAI KAMI
POLISI

PKS di Malaysia

Prestasi PKS & Tinjauan

Dasar Keusahawanan Nasional 2030 (DKN2030)

Polisi PKS

PROGRAM
INISIATIF
PANDUAN
SUMBER
HUBUNGI KAMI