Bahasa: Lain-lain

Laporan Tahunan PKS 2017/18

 

smear17M 2

 

Laporan PKS 2017/18 ini yang diterbitkan pada September 2018 oleh SME Corp. Malaysia selaku Sekretariat kepada Majlis Pembangunan PKS Kebangsaan, memberikan penilaian kepada prestasi PKS pada tahun 2017, prospek PKS bagi tahun 2018 serta melaporkan perkembangan terkini yang memberi kesan kepada PKS. Laporan ini mengandungi empat seksyen iaitu penilaian ekonomi; dasar serta program pembangunan PKS dan keusahawanan; sorotan khas serta kisah kejayaan. Bertemakan “Dunia yang berhubung: Pendigitalan PKS”, Laporan ini fokus kepada Pendigitalan sebagai pemacu kemampuan untuk berdaya saing dan inovasi.

Pilih salah satu daripada yang berikut:
Laporan Lengkap [PDF]

Laporan mengikut Bab : 

Perutusan YAB Perdana Menteri [PDF]

Seksyen I : Penilaian Ekonomi
Bab 1 : Ekonomi Malaysia [PDF]
Bab 2 : Perkembangan dan Prospek PKS [PDF]

Seksyen II : Dasar dan Program Pembangunan PKS
Bab 3 : Dasar Pembangunan PKS dan Keusahawanan [PDF]
Bab 4 : Program Pembangunan PKS dan Keusahawanan pada Tahun 2017 [PDF]
Bab 5 : Program Pembangunan PKS dan Keusahawanan pada Tahun 2018 [PDF]
Bab 6 : Akses kepada Pembiayaan [PDF]

Seksyen III : Sorotan Khas


Seksyen IV : Kisah Kejayaan

Lampiran
Lampiran 1 : Statistik Utama berkaitan PKS [PDF]
Lampiran 2 : Senarai Program Pembangunan PKS dan Keusahawanan Terpilih pada Tahun 2018 [PDF]
Lampiran 3 : Glosari Singkatan [PDF]
Lampiran 4 : Definisi PKS [PDF]


Ringkasan Laporan Tahunan PKS 2017/18
 [JPG]

HUBUNGI KAMI

Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia
(SME Corp. Malaysia)

Tingkat 6, SME 1, Blok B 
Platinum Sentral
Jalan Stesen Sentral 2 
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur

Talian Info: 1-300-30-6000
Talian Faks: 03-2775 6001
Emel: info[at]smecorp[dot]gov[dot]my

 

Borang Maklumbalas

PAUTAN AGENSI

  medac  
Tekun2 SKM1
output onlinepngtools Logo UDA smebank
logo bankrakyat pernas  PUNB
   aim  

 

MENGENAI KAMI
POLISI

PKS di Malaysia

Prestasi PKS & Tinjauan

Dasar Keusahawanan Nasional 2030 (DKN2030)

Polisi PKS

PROGRAM
INISIATIF
PANDUAN
SUMBER
HUBUNGI KAMI