IGEM 2015


Masuk Laman Web

Mesyuarat Pembangunan PKS Kebangsaan ke-18

Kenyataan Media YAB PM


Kenyataan Media

Definisi Baharu PKS

Mulai 1 Januari 2014, lebih banyak firma akan mendapat akses kepada program sokongan PKS apabila definisi PKS baharu ini berkuat kuasa:

  • Sektor pembuatan, jualan tahunan tidak melebihi RM50 juta ATAU bilangan pekerja sepenuh masa tidak melebihi 200 pekerja.
  • Sektor perkhidmatan dan sektor lain, jualan tahunan tidak melebihi RM20 juta ATAU bilangan pekerja sepenuh masa tidak melebihi 75 pekerja.

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Garis Panduan bagi Definisi Baharu PKS (klik)

  

Pusat Rujukan Setempat (ORC)

Hubungi: 1300-30-6000

Aras 4, SME 1, Blok B, Platinum Sentral, Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 KUALA LUMPUR

Go to top