Bahasa: Lain-lain

Program Pensijilan 1-InnoCERT

1innocert 0

 

Program pensijilan 1-InnoCERT (Innovation Certification for Enterprise Rating and Transformation) telah diperkenalkan oleh SME Corp. Malaysia untuk menggalak dan membangunkan syarikat berinovatif di Malaysia sepertimana yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa Tindakan Penyelarasan Inovasi Negara dan Majlis Inovasi Negara yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri pada 29 Oktober 2009. Ia bertujuan untuk memupuk perusahaan inovatif dengan memanfaat dan meningkatkan Penyelidikan & Pembangunan serta inovasi negara. test BM

 

Objektif utama pensijilan ini adalah untuk menggalakkan usahawan menceburi bidang teknologi tinggi dan industri yang didorong oleh inovasi. Dengan lebih banyak PKS yang mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti tersebut, ianya akan menjadikan mereka lebih berdaya saing dan akan membantu Malaysia dalam mencapai objektif untuk menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020.

 

Pensijilan ini diberikan di bawah Program yang mengenal pasti dan mengesahkan syarikat inovatif melalui standard inovasi diiktiraf di peringkat antarabangsa (OECD Oslo Manual V3 ) dan proses pensijilan itu dibangunkan daripada proses sama yang diamalkan di Program Persijilan Innobiz (Inovasi PKS) Korea. Syarikat-syarikat yang diperakui di bawah program ini akan diberi akses laluan-pantas apabila memohon insentif untuk membiayai dan memasarkan produk mereka dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh kerajaan.

 

Kriteria permohonan untuk PKS:

 

1. PKS yang diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965 / Akta Pendaftaran Perniagaan (1956) dan memenuhi definisi baharu PKS
(Garis Panduan Definisi Baharu PKS (klik));
2. Sekurang-kurangnya 60% ekuiti dimiliki oleh rakyat Malaysia;
3. Perniagaan Sah; memperoleh lesen perniagaan daripada Pihak Berkuasa Tempatan dan beroperasi di premis perniagaan yang sah;
4. Sekurang-kurangnya dua (2) tahun dalam perniagaan (dapat menyediakan Penyata Kewangan Beraudit 2 tahun); dan
5. Produk dan perkhidmatan mesti dikomersialkan untuk sekurang-kurangnya dua (2) tahun.

 

 

assessment process

 

Proses Pensijilan 1-InnoCERT

 

Proses pensijilan 1-InnoCERT melibatkan penilaian dua peringkat. Syarikat-syarikat inovatif yang berpotensi dikehendaki menjalankan Penilaian-Diri dalam talian (www.1-innocert.my) untuk mengukur kesediaan mereka untuk diperakui sebagai syarikat 1-InnoCERT. Setelah selesai penilaian-diri, sistem dalam talian akan menjana Indeks Penilaian Teknologi Inovasi Sistem, antara skor dari 0 hingga 1000. Pemarkahan yang lebih tinggi daripada 700 menunjukkan bahawa sistem dan proses inovasi dalaman syarikat bersedia untuk mematuhi keperluan tersebut.
  

Syarikat-syarikat yang menghadapi kesukaran untuk mendapat markah melebihi 700 boleh menghadiri sesi latihan pra-pensijilan biasa untuk memahami kriteria 1-InnoCERT dan bagaimana untuk menjadi lebih inovatif. Apabila memperoleh skor melebihi 700, syarikat boleh memohon audit inovasi di premis mereka. Audit tapak inovasi adalah wajib untuk memastikan bahawa syarikat yang memohon pensijilan 1-InnoCERT adalah berinovatif dan mematuhi kehendak kriteria 1-InnoCERT.

Setelah audit tapak berjaya dilaksanakan, syarikat tersebut kemudiannya secara rasmi boleh memohon untuk diperakui sebagai syarikat yang disijilkan dengan 1-InnoCERT. Walau bagaimanapun, kelulusan tersebut tertakluk kepada penerimaan oleh Jawatankuasa Kelulusan 1-InnoCERT, yang menyelia program pensijilan secara keseluruhan. Sila ambil perhatian bahawa bayaran minimum yang dikenakan untuk pensijilan 1-InnoCERT (RM5,000.00 untuk pensijilan kali pertama dan RM3,000.00 bagi pembaharuan perakuan).

 

assessment criteria

 1. Penilaian 1-InnoCERT Inovasi terdiri daripada 4 kriteria:

 • Keupayaan Inovasi;
 • Pengkomersilan Keupayaan Inovasi;
 • Pengurusan Keupayaan Inovasi; &
 • Hasil dari Inovasi..

 

2. 1-InnoCERT kini terbuka untuk 8 sektor penilaian:

 • Pembuatan;
 • Bukan Pembuatan dan perkhidmatan;
 • Biotech;
 • Rekabentuk Profesional;
 • Software / ICT;
 • Pertanian;
 • Alam Sekitar (pembangunan berkelanjutan, tenaga boleh diperbaharui, dan lain-lain); &
 • Pembinaan.

 

3. Penilaian Inovasi 1 -Innocert ini melaraskan sistem penilaian inovasi Korea Innobiz berdasarkan standard penilaian inovasi diiktiraf di peringkat antarabangsa iaitu Manual Oslo dengan OECD dan Suruhanjaya Eropah ( Eurostat ) 2005. Oslo Manual menyediakan garis panduan bagi mengumpul dan mentafsir data inovasi dalam cara yang setanding di peringkat antarabangsa.

 

Terma dan Syarat

 

 1. Caj logistik sebagai tambahan kepada yuran standard audit tapak untuk syarikat-syarikat yang terletak di luar kawasan Lembah Klang, dan kuantum caj logistik tambahan akan ditentukan berdasarkan kes-kes tertentu..
 2. Yuran standard audit tapak dan caj logistik tambahan akan dibayar kepada SIRIM QAS International Sdn. Bhd.
 3. Kedua-dua yuran standard audit tapak dan tambahan caj logistik tidak akan dikembalikan.
 4. SME Corp dan SIRIM Berhad berhak untuk:
  • mengubah keputusan Penilaian-Diri untuk menghasilkan semula kedudukan sebenar inovasi syarikat, mengikut kriteria pensijilan 1-InnoCERT;
  • membatalkan syarikat itu daripada memohon dan menerima pensijilan 1-InnoCERT.
 5. Maklumat yang diberikan oleh syarikat untuk penilaian-diri ini adalah benar dan tanpa prejudis.
 6. Keputusan maklumat dan penilaian tidak akan boleh diubah selepas dihantar untuk Audit Tapak.
 7. Bayaran Yuran Sijil hendaklah dibuat kepada:

  •  SIRIM QAS International Sdn. Bhd.
  •  Akaun Bank: RHB BANK BERHAD
  •  No. akaun Bank: 2-12451-4008608-7

 

 

Faedah Program

 • Memudahkan akses kepada insentif kewangan dan peluang pasaran yang lebih luas.
 • Sesi Pemadanan Perniagaan dengan syarikat antarabangsa, MNCs, GLCs and syarikat besar.
 • Jemputan untuk menghadiri program-program Inovasi di dalam dan luar negara.

 

Untuk maklumat lanjut, sila layari www.1-innocert.my atau hubungi:

 

Sekretariat 1-InnoCERT di SME Corp. Malaysia:

 • Puan Norhidayah Ahmad (03-27756124/ Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.)
 • Cik Farhana Sheikh Salim Alkhatib(03-27756256/ Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.)
 • Puan Hazlin Ghazali (03-27756042 / Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.)

 

Sekretariat 1-InnoCERT di SIRIM QAS International Sdn. Bhd

 • Encik Loo Soon Khai (03-55445678 / Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.)
 • Puan. Hartini Mohd Soume (03-5544 6483 / Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.)
 • Encik Arifuddin Abdullah (03-5544 6471 / Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.)


 

organise

 

HUBUNGI KAMI

Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia
Tingkat 6, SME 1, Blok B 
Platinum Sentral
Jalan Stesen Sentral 2 
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur.

Talian Info: 1-300-30-6000
Talian Faks: 03-2775 6001

Emel: info[at]smecorp[dot]gov[dot]my

 

Borang Maklumbalas

PAUTAN AGENSI

med Tekun2
SKM1 MKM New 1 uda holdings
SME Bank edit logo bankrakyat jata copy

 

MENGENAI KAMI
POLISI

PKS di Malaysia

Prestasi PKS & Tinjauan

Pelan Utama PKS

Polisi PKS

PROGRAM
INISIATIF
PANDUAN
SUMBER
HUBUNGI KAMI