Bahasa: Lain-lain

Majlis Pembangunan PKS Kebangsaan (MPPK)

Yang dipengerusikan oleh YAB Perdana Menteri, MPPK adalah badan pembuat dasar tertinggi bagi pembangunan PKS di Malaysia.


Ditubuhkan pada tahun 2004, matlamat utama MPPK adalah untuk memastikan pembangunan menyeluruh dan bersepadu PKS dalam semua sektor. Ahli-ahli Majlis terdiri daripada 13 Menteri dan Ketua Setiausaha Negara, Ketua Pengarah Unit Perancang Ekonomi (EPU) dan Gabenor Bank Negara Malaysia (BNM).

 

Antara fungsi strategik Majlis adalah untuk:

 

• Merangka dasar dan strategi umum bagi memudahkan pembangunan keseluruhan PKS dalam semua sektor;
• Mengkaji semula peranan dan tanggungjawab M & A ditugaskan untuk pembangunan PKS;
• Meningkatkan kerjasama dan penyelarasan program bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan dasar pembangunan PKS dan pelan tindakan;
• Menggalakkan dan mengukuhkan peranan sektor swasta dalam menyokong pembangunan keseluruhan PKS; dan
• Memberi penekanan kepada pembangunan PKS Bumiputera dalam semua sektor ekonomi.

 

Berdasarkan 2013/2014 Laporan Pelan Induk PKS, MPPK telah membuat kemajuan penting dalam membentuk pertumbuhan PKS di Malaysia.
Antara pencapaian ialah:

 

• Menetapkan definisi umum bagi PKS (2004) dan definisi (2014);
• Mewujudkan banci berkala untuk kemas kini statistik;
• Kerajinan Rangka Kerja Pembangunan PKS dan rangka kerja Pelan Induk dan SME Akta PKS;
• Mewujudkan Agensi Penyelaras Pusat (CCA) sebagai platform untuk mendapatkan maklumat terkini dan memantau program PKS oleh M & A;
• Memastikan latihan berpusat bagi pihak yang terlibat dalam pembangunan PKS;
• Memulakan laporan tetap mengenai prospek untuk pembangunan PKS melalui Laporan Tahunan PKS dan penerbitan SMEIPA;
• Memperkenalkan produk kewangan baharu termasuk pembiayaan mikro dan jaminan; dan
• merangka strategi infrastruktur kewangan seperti Biro SME Kredit, Skim Penyelesaian Hutang Kecil (SDRS) dan transformasi institusi kewangan pembangunan (IKP).

 

Perkembangan positif ini mengesahkan strategi yang MPPK untuk pembangunan PKS di negara ini. Pendekatan menyeluruh dan berstruktur yang diguna pakai telah memainkan peranan penting dalam memacu prestasi PKS dan memberi kuasa kepada mereka untuk mencapai potensi mereka.

HUBUNGI KAMI

Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia
Tingkat 6, SME 1, Blok B 
Platinum Sentral
Jalan Stesen Sentral 2 
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur.

Talian Info: 1-300-30-6000
Talian Faks: 03-2775 6001

Emel: info[at]smecorp[dot]gov[dot]my

 

Borang Maklumbalas

PAUTAN AGENSI

med Tekun2
SKM1 MKM New 1 uda holdings
SME Bank edit logo bankrakyat jata copy

 

MENGENAI KAMI
POLISI
PROGRAM
INISIATIF
PANDUAN
SUMBER
HUBUNGI KAMI