Bahasa: Lain-lain

Pelan Strategik Perniagaan (2022 - 2030)

bsp

 

Pelan Strategik Perniagaan SME Corp. Malaysia (2022 - 2030) yang menetapkan hala tuju strategik korporat SME Corp. Malaysia untuk tempoh sembilan tahun telah dikeluarkan pada 27 September 2022. Strategi korporat yang dibangunkan ini adalah selaras dan menyokong Dasar Keusahawanan Negara 2030 (DKN 2030), Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 (WKB 2030) dan Rancangan Malaysia Kedua Belas (RMKe-12).

 

Bertemakan ‘Merintis Transformasi Perniagaan’, Pelan ini digubal bagi membantu SME Corp. Malaysia dalam usahanya memangkin transformasi PMKS ke arah mencapai kemampanan dan lonjakan pertumbuhan perniagaan. Berpandukan strategi jangka panjang, ia berdasarkan pelan asas usaha yang terselaras, sistematik dan kolektif bagi mewujudkan lebih banyak PMKS dalam rantaian bekalan domestik dan global serta perusahaan mikro yang berdaya maju.

Link:

Nota : Pengguna boleh klik link untuk eBook atau klik link untuk dapatkan bentuk pdf

 

HUBUNGI KAMI

Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia
(SME Corp. Malaysia)

Tingkat 6, SME 1, Blok B 
Platinum Sentral
Jalan Stesen Sentral 2 
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur

Talian Info: 03-2775 6204
03-2775 6157
03-2775 6306
Talian Faks: 03-2775 6001
Emel: info[at]smecorp[dot]gov[dot]my

 

Borang Maklumbalas

PAUTAN AGENSI

  medac  
Tekun2 SKM1
output onlinepngtools Logo UDA smebank
logo bankrakyat pernas  aim

 

MENGENAI KAMI
POLISI

PKS di Malaysia

Prestasi PKS & Tinjauan

Dasar Keusahawanan Nasional 2030 (DKN2030)

Polisi PKS

PROGRAM
INISIATIF
PANDUAN
SUMBER
HUBUNGI KAMI