Bahasa: Lain-lain

Akses Pasaran

Akses Pasaran
Bil. KEMENTERIAN PELAKSANA/AGENSI NAMA PROGRAM OBJEKTIF PROGRAM / AKTIVITI SEKTOR PELAKSANA LAMAN WEB
1 Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) Bahagian Pembangunan Usahawan (BPU)  Showcase Satu Daerah Satu Industri (SDSI) Meningkatkan pendapatan masyarakat luar bandar melalui pengeluaran barangan dan perkhidmatan yang dikenal pasti untuk setiap daerah. Servis www.miti.gov.my
2 Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) Bahagian Pembangunan Usahawan (BPU)  Vendor Development Programme (VDP) Program Pembangunan Vendor (PPV) memudahkan vendor PKS Bumiputera dengan bantuan daripada GLC dan MNC di industri utama berdasarkan perkhidmatan / pembuatan. Manufacturing & Servis www.miti.gov.my
3 Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) Bahagian Pembangunan Usahawan (BPU)  Product and Quality Enhancement Programme (GroomBig) Memupuk, melatih dan meningkatkan PKS Bumiputera ke tahap yang lebih tinggi dari mikro kepada kecil kepada perusahaan sederhana dan akhirnya, menjadi syarikat sedia eksport yang bersedia untuk memasarkan produk mereka di pasaran tempatan dan mengeksport produk dan perkhidmatan mereka di peringkat global. Manufacturing & Servis www.miti.gov.my
4 Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) Malaysian External Trade Development Corporation (MATRADE)  Market Development Grant (MDG) Bantuan untuk PKS, Pembekal Perkhidmatan, Perdagangan & Industri Persatuan, Dewan commerces dan Badan Profesional untuk menjalankan aktiviti untuk pembangunan pasaran eksport. All www.matrade.gov.my
5 Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) Malaysian External Trade Development Corporation (MATRADE)  Bumiputera Exporters Development Programme (BEDP) Eksport program bantuan reka bentuk untuk syarikat-syarikat PKS Bumiputera. Program ini membantu EKS membangunkan kemahiran dan pengetahuan untuk menembusi dan mengembangkan pasaran eksport mereka. Manufacturing & Servis www.matrade.gov.my
6 Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) Malaysian External Trade Development Corporation (MATRADE)  Women Exporters Development Programme (WEDP) Program bantuan Eksport direka untuk syarikat-syarikat wanita PKS. Program ini membantu EKS membangunkan kemahiran dan pengetahuan untuk menembusi dan mengembangkan pasaran eksport mereka. Manufacturing & Servis www.matrade.gov.my
7 Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) Malaysian External Trade Development Corporation (MATRADE)  eTRADE Bantuan kepada PKS untuk menyertai e-pasaran utama antarabangsa melalui Etrade. All www.matrade.gov.my
8 Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) Malaysian External Trade Development Corporation (MATRADE)  Going Export Programme (GoEx) Program ini adalah untuk mengenal pasti, memupuk dan membangunkan PKS menjadi lebih berdaya saing di persada antarabangsa, menyediakan akses ke rangkaian antarabangsa dan eksport meningkat serta memperluaskan peluang perniagaan baru dengan pasaran yang sedia ada dan baru. All
( Automotive, healthcare, product, e&e, lifestyle, O&G, F&B, Building Materials, ICT)
www.matrade.gov.my
9 Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) SME Corporation Malaysia (SME Corp. Malaysia)  SME-Brand Development Programme

Meningkatkan penglihatan produk dan perkhidmatan Malaysia di kedua-dua pasaran domestik dan global:
• National Mark of Malaysian Brand.
• Forum Jenama Malaysia 2015
• Bengkel Pembangunan Jenama
• Bengkel Penjenamaan & Packaging

Manufacturing & Servis www.matrade.gov.my
10 Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) SME Corporation Malaysia (SME Corp. Malaysia)  Industrial Linkages Programmes (ILP) Membangunkan hubungan antara PKS mampu dan MNC / GLC serta syarikat-syarikat besar. All www.smecorp.gov.my
11 Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) Malaysia Automotive Institute (MAI) Lean Production System Programme Mengubah kilang SME dan bengkel dalam automotif dari pengurusan tradisional kepada Pengurusan LPS. Manufacturing www.mai.org.my
12 Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) Malaysia Automotive Institute (MAI) MAI LPS Roundtable Dialogue

Menangani LPS kriteria penilaian yang merupakan sistem pengeluaran itu sendiri kerana ia akan menyentuh mengenai Keselamatan, Kualiti, Kos dan Pelaksanaan (SQCD) dalam berusaha untuk menjadi vendor bertaraf dunia. Pada tahun 2015, MAI akan menjalankan Dialog 2 MAI LPS Meja Bulat 2015:
• JIDOKA Level Up
• Level Up Lantai Pengurusan Visual

Manufacturing www.mai.org.my
13 Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) Malaysia Automotive Institute (MAI) GSAS-GVC Development Programme Memudahkan integrasi PKS ke Nilai Global Chain / Industri Kecil Sederhana Sektor Automotif (GSA) dalam industri utama dalam Negara-negara APEC dan membina keupayaan mereka untuk pertumbuhan perniagaan yang mampan dan inklusif. Manufacturing www.mai.org.my
14 Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) Malaysia Automotive Institute (MAI) Export Capable Supplier Development

• Membangunkan Pembekal Malaysia semasa untuk memenuhi piawaian bertaraf dunia melalui Kualiti dan penghantaran, dan menggalakkan jenama negara melalui inisiatif eksport; dan
• Program ini adalah pembangunan dalam alam semula jadi yang pergi tangan-tangan dengan MATRADE GO-EX dan Mid-Tier Syarikat yang melibatkan 10 syarikat dalam sektor getah, plastik dan sub logam.

Manufacturing www.mai.org.my
15 Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) Malaysia Automotive Institute (MAI) Malaysia Automotive Bumiputera Business Opportunity Workshop (BumiAUTO)

Mengubah Usahawan Bumiputera dengan:
• Meningkatkan penyertaan Bumiputera dalam sektor automotif dengan mengenal pasti peluang-peluang perniagaan dalam rantaian bekalan industri automotif;
• Mengenal pasti pemboleh utama di peringkat makro seperti dasar dan rangka kerja institusi untuk menjayakan usaha-usaha untuk meningkatkan penyertaan Bumiputera; dan
• Mengenal pasti jenis bantuan dan sokongan untuk setiap peluang perniagaan khusus yang dikenal pasti semasa bengkel BumiAUTO itu.

Manufacturing www.mai.org.my
16 Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) Malaysia Automotive Institute (MAI) MAFTA Kerjasama antara Malaysia dan Australia melalui prospek inovatif manfaat kepada komuniti automotif Malaysia secara keseluruhannya dalam meningkatkan keupayaan & daya saing mereka. Manufacturing www.mai.org.my
17 Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) Malaysia Automotive Institute (MAI) 4R1S System (formerly known as SCD - E-commerce enabled standardization parts plus Communication Portal -  Total Automotive Solution Portal (TAPS)) Disesuaikan sistem pengurusan kualiti bagi sektor jualan dan perkhidmatan selepas Manufacturing www.mai.org.my
18 Ministry of Science, Technology & Innovation (MOSTI) SIRIM Berhad (SIRIM)  Product and Quality Enhancement Programme (GroomBig, Innovation) and Training & Consultancy Programme for VDP (Vendor Development Programme for ISO 9000 and TS 16949) Memupuk, melatih dan meningkatkan PKS Bumiputera ke tahap yang lebih tinggi dari mikro kepada kecil kepada perusahaan sederhana dan akhirnya, menjadi syarikat sedia eksport yang bersedia untuk memasarkan produk mereka di pasaran tempatan dan mengeksport produk dan perkhidmatan mereka di peringkat global. Manufacturing & Servis www.sirim.my
19 Ministry of Science, Technology & Innovation (MOSTI) SIRIM Berhad (SIRIM)  Calibration and Measurement Services Memastikan semua perkhidmatan pengukuran adalah cekap dan produk diuji diiktiraf penentukuran & pengukuran perkhidmatan di seluruh dunia dalam usaha untuk mematuhi standard kebangsaan dan antarabangsa mengikut CIPM MRA keperluan / perkhidmatan penentukuran, perkhidmatan PT, perkhidmatan metrologi Undang-undang, Metrologi Pendidikan, Pengesahan dan menyaksikan dan Metrologi perundingan . Servis www.sirim.my
20 The Sabah State Government (Sabah Government) Ministry of Rural Development (KPLB) / District Office Pameran dan Jualan Membantu usahawan dipilih untuk mempromosi dan penjualan produk mereka Servis www.sirim.my
21 Ministry of Industrial Development Sarawak (MID SARAWAK)  Ministry of Industrial Development Sarawak (MID SARAWAK)  Domestic & International Trade Fair & Expos Membantu usahawan dalam mempromosikan produk mereka di pameran antarabangsa / domestik. All www.mid.sarawak.gov.my
22 Jabatan Ketua Menteri Sarawak (JKM Sarawak)  Unit Pembangunan Usahawan Bumiputera (UPUB)  Program Pembangunan dan Peningkatan Kerjayaan Usahawan Eksport (SEED-Eksport)  Mengukuhkan usahawan sedia ada untuk mengembangkan produk mereka kepada global. All www.upub.sarawak.gov.my
23 Ministry of Agriculture and Agro-based Industry (MOA)  MUDA Agriculture Development Authority (MADA)  Certification & Accreditation

• Pensijilan Halal sedia ada dan baru;
YY • Pensijilan MeSTI (Industri Makanan Selamat Tanggungjawab);
• Pensijilan GMP; dan
• MyGAP pensijilan.

Agriculture www.mada.gov.my
24 Ministry of Agriculture and Agro-based Industry (MOA)  MUDA Agriculture Development Authority (MADA)  Branding, Packaging and Labeling of Product Standardising pembungkusan, Membantu mengenai pelabelan, Menaiktaraf pembungkusan dan Penjenamaan Produk Agriculture www.mada.gov.my
25 Ministry of Agriculture and Agro-based Industry (MOA)  MUDA Agriculture Development Authority (MADA)  Development of Product Center Collection

ŸDevelop Peladang Mart Shoppe - diuruskan oleh usahawan; dan
Ÿ Membangunkan jualan produk Pusat daripada subsidiari.

Agriculture www.mada.gov.my
26 Ministry of Agriculture and Agro-based Industry (MOA)  MUDA Agriculture Development Authority (MADA)  Marketing and Promotion Program promosi dan sesi program Pemadanan Perniagaan Agriculture www.mada.gov.my
27 Ministry of Agriculture and Agro-based Industry (MOA)  Federal Agriculture Marketing Authority (FAMA)  Quality & Safety Training to Marketers
(Latihan Berkaitan kualiti & Keselamatan kepada Pemasar)

• Meningkatkan penggunaan pemasaran fechnology dan amalan lepas tuai; dan
• Mewujudkan kaedah-kaedah dan standard untuk produk untuk memastikan:
i. ciri keselamatan & produk
ii. Pematuhan kepada peraturan & syarat-syarat perdagangan antarabangsa
iii. Pengawasan, Pelarasan dan peraturan

Agriculture www.fama.gov.my
28 Ministry of Agriculture and Agro-based Industry (MOA)  Federal Agriculture Marketing Authority (FAMA)  Strengthen Export Agro-based Distributors
(Pengukuhan Pengedaran Agro-makanan Eksport)

• Menyokong eksport pengedar agro-makanan yang sedia ada dan meningkatkan jumlah pengeksport berdaya saing dalam pasaran eksport; dan
• Mengukuhkan program asas pengeksport kompetitif dan mewujudkan pasaran eksport baru.

Servis www.fama.gov.my
29 Ministry of Agriculture and Agro-based Industry (MOA)  Federal Agriculture Marketing Authority (FAMA)  Pengukuhan Bekalan Ladang Kontrak ke Pasar Tani (KUKUH))

Pengeluaran tanaman selamat jadi yang akan meningkatkan pasaran dan mengembangkan program pembangunan pasaran;
Membangunkan infrastruktur pemasaran bagi sayur-sayuran dan buah-buahan pematuhan kepada APB untuk memastikan produk pertanian adalah akses selamat dan lebih ke negara-negara lain.

Manufacturing www.fama.gov.my
30 Ministry of Tourism & Culture Malaysia (MOTAC)  Malaysian Handicraft Development Corporation (HANDICRAFT)  Promotion & Marketing Programme Meningkatkan jualan kraf di pasaran domestik dan antarabangsa. Servis www.kraftangan.gov.my
31 Ministry of Plantation Industries and Commodities (MPIC)  Malaysian Palm Oil Board (MPOB)  Business Opportunities Talk  Memberikan maklumat mengenai pengkomersialan dan perniagaan perancangan dalam industri minyak sawit Manufacturing www.mpob.gov.my
32 Ministry of Rural &  Regional Development (KKLW) Majlis Amanah Rakyat (MARA)  Marketing (Pemasaran)  • PROSPEK;
• Gshop;
• Karnival Gerak Usahawan (KAGUM); and
• BIZ TRADE.
Servis www.mara.gov.my
33 Federal Land Development Authority (FELDA)  Federal Land Development Authority (FELDA)  Entrepreneur Development

Peneroka menjadi usahawan pendapatan yang lebih tinggi
• Meningkatkan daya saing usahawan dengan meningkatkan bilangan usahawan dalam aktiviti bukan pertanian.

Program Eksport
• Menggalakkan kualiti produk oleh peneroka untuk menembusi pasaran antarabangsa.

SAWARI (jualan Dalam Negeri)
• Mempelbagaikan aktiviti ekonomi dalam meningkatkan pendapatan peneroka dan juga untuk mewujudkan identiti dan budaya tempatan dengan mengeluarkan produk buatan tempatan. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan reka bentuk produk sebagai kaedah untuk membesarkan kehadiran pasaran terutama dalam sektor kraf dan makanan untuk menembusi pasar raya besar tempatan dan jualan korporat.

Homestay
• Naik taraf homestay yang sedia ada

All www.felda.gov.my
              34  Ministry of Domestic Trade, Co-Operatives & Consumerism (KPDNKK)    Ministry of Domestic Trade, Co-Operatives & Consumerism (KPDNKK)    Produk Citarasa Malaysia (PCM)  Membantu PKS untuk menyediakan akses kepada pasar raya besar melalui produk penyenaraian (pasar raya besar dan pasar raya tempatan dan asing di Malaysia). Antara aktiviti adalah Program Pemadanan Perniagaan. Servis www.kpdnkk.gov.my
              35  Ministry of Domestic Trade, Co-Operatives & Consumerism (KPDNKK)    Ministry of Domestic Trade, Co-Operatives & Consumerism (KPDNKK)    Business Matching Programme  Membantu PKS untuk menyediakan akses kepada pasar raya besar melalui produk penyenaraian (pasar raya besar dan pasar raya tempatan dan asing di Malaysia).       Servis www.kpdnkk.gov.my
              36  Ministry of Domestic Trade, Co-Operatives & Consumerism (KPDNKK)    Ministry of Domestic Trade, Co-Operatives & Consumerism (KPDNKK)    Program Pembangunan Produk  Membantu PKS untuk meningkatkan kualiti produk dari segi pembungkusan, diri hidup dan kriteria lain di SETARAF Memenuhi piawaian pasar raya besar dan pasar raya di Malaysia Servis www.kpdnkk.gov.my

HUBUNGI KAMI

Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia
Tingkat 6, SME 1, Blok B 
Platinum Sentral
Jalan Stesen Sentral 2 
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur.

Talian Info: 1-300-30-6000
Talian Faks: 03-2775 6001

Emel: info[at]smecorp[dot]gov[dot]my

 

Borang Maklumbalas

PAUTAN AGENSI

med Tekun2
SKM1 MKM New 1 uda holdings
SME Bank edit logo bankrakyat jata copy

 

MENGENAI KAMI
POLISI
PROGRAM
INISIATIF
PANDUAN
SUMBER
HUBUNGI KAMI