Bahasa: Lain-lain

Pembangunan Modal Insan

Bil. KEMENTERIAN PELAKSANA/AGENSI PROGRAM OBJEKTIF/AKTIVITI SEKTOR LAMAN WEB 
1 Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) Malaysian External Trade Development Corporation (MATRADE)  Exporters Training Programme Melengkapkan PKS yang berpotensi dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk meningkatkan keupayaan eksport mereka. Semua www.matrade.gov.my
2 Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) Malaysian Productivity Corporation (MPC)  Capacity Development Programme Meningkatkan dan membangunkan keupayaan PKS sumber manusia dalam produktiviti dan kualiti. Semua www.mpc.gov.my
3 Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) SME Corporation Malaysia (SME Corp. Malaysia)  SME University Internship Programme Memudahkan dan meningkatkan prestasi PKS ke arah termasuk proses perniagaan, produktiviti dan prestasi kewangan manakala pelajar akan terus dipupuk dengan pengetahuan yang berkaitan dengan keusahawanan. Semua www.smecorp.gov.my
4 Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) SME Corporation Malaysia (SME Corp. Malaysia)  SME Mentoring Programme Meningkatkan pengetahuan PKS dalam pengeluaran, jualan dan pemasaran & perkara yang berkaitan Halal Makanan & Minuman Industri melalui perkongsian amalan terbaik Nestlé. Semua www.smecorp.gov.my
5 Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) SME Corporation Malaysia (SME Corp. Malaysia)  SME@University Programme Menyediakan peluang pembelajaran berstruktur bagi Ketua Pegawai Eksekutif Perusahaan Sederhana (PKS) berdasarkan Model Latihan Japan University PKS Kecil dan yang akan membantu mereka untuk membangunkan modal insan yang mampu yang akan mendorong pelbagai inovasi pengurusan dan kreativiti dalam membangunkan kepintaran perniagaan di kalangan baru dan sedia ada usahawan. Semua www.smecorp.gov.my
6 Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) Malaysia Automotive Institute (MAI) Bumiputera Workshop Development Programme (BWTP) Meningkatkan keupayaan pemilik bengkel automotif ke arah kemampanan dan penjanaan keuntungan. Pembuatan www.mai.org.my
7 Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) Malaysia Automotive Institute (MAI) Bumiputera Spare Parts Distribution Centre Mewujudkan satu kumpulan pembekal Bumiputera yang mampu untuk membekalkan alat ganti dan komponen selepas pasaran - memakai & bahagian tera, bahagian tubuh luar, casis & penggantungan bahagian, dan bahagian-bahagian keselamatan. Pembuatan www.mai.org.my
8 Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) Malaysia Automotive Institute (MAI) Bumiputera Authorized Vehicle Disposal & Treatment Centre Development Mengubah syarikat PKS dibina semula ke dalam syarikat Remanufacturing PKS untuk membekalkan pasaran REM. Pembuatan www.mai.org.my
9 Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) Malaysia Automotive Institute (MAI) Bumiputera Dealership Entrepreneur Enhancement Programme Meningkatkan penyertaan Bumiputera dalam pengedar Pembuatan www.mai.org.my
10 Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) Malaysia Automotive Institute (MAI) Human Capital Development Programme

Lead Industri Sijil Profesional (IPC)

• Mengubah menamatkan pengajian pelajar institusi latihan yang sedia ada sebagai tenaga kerja mahir automotif untuk membolehkan industri untuk meningkatkan automasi dan pelbagai kemahiran; oleh itu menggantikan pekerja asing berkemahiran rendah dan akhirnya akan mewujudkan tenaga kerja berpendapatan tinggi dalam sektor automotif terutamanya memberi tumpuan dalam bidang pembuatan, selepas sektor jualan dan perkhidmatan.

Kejuruteraan Industri Automotif pensijilan (AICE)

• Meningkatkan kompetensi siswazah baru dalam bidang kualiti dan penambahbaikan proses. Program ini juga akan mendedahkan graduan dalam pemikiran kritikal, menyelesaikan masalah pendekatan dan kemahiran rundingan.

Pembuatan www.mai.org.my
11 Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) Malaysia Automotive Institute (MAI) Automotive Graduate Apprenticeship Programme  Melatih jurutera diambil bekerja segera bagi industri automotif dengan kerjasama Universiti tempatan iaitu UiTM, UMP dan UTeM Pembuatan www.mai.org.my
12 Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) Malaysia Automotive Institute (MAI) Technical Talk Industri Auto bertemakan seminar teknikal dengan topik yang dikenal pasti melalui keperluan atau permintaan daripada industri. Pembuatan www.mai.org.my
13 Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) Malaysia Automotive Institute (MAI) PPT Programme Implementation Program Ditawarkan melalui Persatuan / Outreach Awam seluruh Malaysia Pembuatan www.mai.org.my
14 Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) Malaysia Automotive Institute (MAI) SLDN Programme Implementation Program SLDN adalah program perantisan SKM untuk tahap kemasukan juruteknik yang akan menghabiskan 25% untuk latihan teori dan 75% OJT. Pembuatan www.mai.org.my
15 Kementerian Sumber Manusia (KSM) Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB)  SME Training Needs Analysis Consultancy Scheme Membantu PKS untuk mengenal pasti keperluan latihan semasa dan masa depan secara sistematik, menyebabkan penyediaan dan pelaksanaan pelan latihan tahunan. Pembuatan& Servis www.hrdf.com.my
16 Kementerian Sumber Manusia (KSM) Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB)  Trainers Development Programme (TTT /  EET / Master Trainers) Melahirkan pakar untuk menjalankan pelbagai latihan. Servis www.hrdf.com.my
17 Kementerian Sumber Manusia (KSM) Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB)  HR Capabilities Building Programme for SMEs 

• Memberi peningkatan kemahiran program yang berkaitan dengan PKS yang berdaftar di bawah HRDF (Insentif Latihan); dan
• Menyediakan program HR-yang berkaitan dengan PKS yang berdaftar di bawah KWPSM.

MPembuatan& Servis www.hrdf.com.my
18 Kementerian Sumber Manusia (KSM) Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB)  Fully Subsidised Training Needs Analysis for SMEs Meningkatkan kecekapan pengamal sumber manusia syarikat PKS mengenai Analisis Keperluan Latihan. Pembuatan& Servis www.hrdf.com.my
19 Kementerian Sumber Manusia (KSM) Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB)  HR Consultancy Workshop for SMEs Memberi khidmat nasihat dan perundingan HR kepada majikan PKS bagi membolehkan mereka untuk menyelesaikan isu mereka mengenai perkara-perkara HR. Pembuatan& Servis www.hrdf.com.my
20 Kementerian Sumber Manusia (KSM) Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB)  SME Peer Sharing Memberi bimbingan dan handholding kepada pemilik PKS dalam pengurusan Sumber Manusia mereka (HR Kelab / Peer Mentoring). Pembuatan& Servis www.hrdf.com.my
21 Kementerian Sumber Manusia (KSM) Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB)  Skill Upgrading Programmes Meningkatkan keupayaan pekerja PKS dalam pengurusan perniagaan teknikal dan pengurusan seperti pengurusan kewangan, kualiti serta. Pembuatan & Servis www.hrdf.com.my
22 MKementerian Sumber Manusia (KSM) Jabatan Tenaga Manusia (JTM)  Short Term and Part Time Course

• Menaik taraf dan meningkatkan keupayaan multitasking pekerja industri '; dan
• Membolehkan pekerja industri untuk mendapatkan latihan walaupun penglibatan sepenuh masa mereka di tempat kerja.

Semua www.jtm.gov.my
23 Kementerian Sumber Manusia (KSM) Jabatan Tenaga Manusia (JTM)  Industrial Collaboration

• Mewujudkan kerjasama dengan dalam memorandum persefahaman (MoU), perkongsian pintar (SP) dan pengeluaran latihan merangkap (TCP); dan
• Dioptimumkan penggunaan peralatan latihan di institut latihan.

Semua www.jtm.gov.my
24 Kementerian Sumber Manusia (KSM) Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)  National Dual Training System (NDTS)

• Penyediaan sekolah latihan keciciran / pekerja untuk menyokong PKS permintaan tenaga kerja; dan
• meningkatkan kemahiran untuk pekerja sedia ada dan baru dalam syarikat-syarikat PKS.

Semua www.jpk.my
25 Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) SIRIM Berhad (SIRIM)  Quality, Technology & Best Practices Training & Consultancy Programme Bantuan PKS membangunkan kakitangan mereka melalui pembangunan berterusan modal insan, inovasi dan pelaburan dalam program latihan dan pendidikan bagi meningkatkan kemahiran dan keupayaan syarikat-syarikat PKS teknologi. Pembuatan & Servis www.sirim.my
26 Kementerian Belia dan Sukan (KBS) Department of Youth and Sports (DYS)  Youth Entrepreneurship Programme (Business and Agriculture Business)

Kursus asas keusahawanan, pelabelan dan kursus teknologi pembungkusan, Program Smart Partnership (Usahawan Belia), Program Pengurus Kewangan Smart, Teknikal Kursus Pertanian, Bazaar Belia, Sidang Kemuncak Belia Negara, Sistem Pangkalan Data, Perniagaan teknikal Intensive Course, Usahawan Muda, Program Outreach dan 3K Belia Bestari. KBS akan memastikan golongan belia yang akan terlibat dalam memulakan perniagaan dalam hal:

- Membangunkan Perniagaan Minded kepada belia
- Kesedaran Perniagaan untuk belia

Semua www.kbs.gov.my
27 Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM) Multimedia Development Corporation (MDeC)  Groombig

 

Menjalankan program ICT pembolehan untuk merangsang pembangunan usahawan mikro dan kecil Bumiputera dengan penggunaan teknologi digital (media ICT & Sosial)

Servis www.mdec.my
28 Kerajaan Negeri Sabah (Kerajaan Negeri Sabah) Ministry of Industrial Development Sabah (MID SABAH)  Bengkel Pembangunan Keusahawanan MID 2015 Mengajar peserta mengenai bagaimana untuk menulis Pelan, motivasi dan ciri-ciri PKS yang berjaya. Servis www.sabah.gov.my
29 Kerajaan Negeri Sabah (Kerajaan Negeri Sabah) Ministry of Industrial Development Sabah (MID SABAH)  Kursus Pelbagai Kemahiran Untuk Usahawan Mengajar kemahiran dan pembinaan keupayaan dalam pelbagai bidang Servis www.sabah.gov.my
30 Kerajaan Negeri Sabah (Kerajaan Negeri Sabah) Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan (JPPP)  Food Technology Processing Course Peningkatan kualiti produk dan meningkatkan pelbagai produk berasaskan sumber tempatan Pembuatan www.sabah.gov.my
31 Kerajaan Negeri Sabah (Kerajaan Negeri Sabah) Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna (KPMHEP)  / JHEWA Entrepreneurship for Single Mothers Menyediakan latihan kepada ibu tunggal untuk menjadi usahawan dan mengembangkan perniagaan. Servis www.sabah.gov.my
32 Kerajaan Negeri Sabah (Kerajaan Negeri Sabah) Sabah Economic Development Corporation (SEDCO)  Entrepreneur Development Scheme Membangunkan progresif dan berdaya tahan Usahawan PKS Bumiputera. Semua www.sedco.gov.my
33 Kerajaan Negeri Sabah (Kerajaan Negeri Sabah) SEDCOVEST Holdings Sdn Bhd (SEDCOVEST)  Training for Potential and New Entreprenerus Memupuk keusahawanan dan memberikan pengetahuan teknikal. Semua www.sedcovest.gov.my
34 Kerajaan Negeri Sabah (Kerajaan Negeri Sabah) SEDCOVEST Holdings Sdn Bhd (SEDCOVEST)  Skim Usahawan Teknikal Latihan dalam menyediakan pelan perniagaan untuk lepasan sekolah teknik dan pekerja bengkel Semua www.sedcovest.gov.my
35 Kerajaan Negeri Sabah (Kerajaan Negeri Sabah) Ministry of Rural Development (KPLB) / District Office Latihan Keusahawanan Membantu usahawan dipilih untuk memperoleh kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan Servis www.sabah.gov.my
36 Kerajaan Negeri Sabah (Kerajaan Negeri Sabah) Kementerian Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat (KPSKTM)  Basic Courses for Contractors Meningkatkan kontraktor kelas D, E dan F kemahiran dalam pelbagai bidang industri pembinaan. Pembuatan Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
37 Kementerian Pembangunan Perindustrian Sarawak (MID SARAWAK) Kementerian Pembangunan Perindustrian Sarawak (MID SARAWAK) Entrepreneurship development in selected areas:
• Food processing &Technology
• Ceramic Industry Development Programme (CIDP)
• Songket Weaving
• Exploring Opportunities Programme in Commercial and Industrial Sectors Programme
• Workshop:
  - Food Industry
  - Oil & Gas Industry
  - Shipbuilding & Shipping Industry

• Meningkatkan keusahawanan, pengetahuan teknikal dan kemahiran yang sedia ada, yang berpotensi dan baru usahawan melalui latihan;
• Menyebarkan maklumat mengenai peluang perniagaan, bantuan kewangan dan pinjaman, kemudahan infrastruktur dan program terkini;
• peluang pelaburan baru saham;
• Meningkatkan kapasiti dan keupayaan;
• Sokongan komuniti perniagaan;
• Menggalakkan pelaburan dalam negeri; dan
• Meneroka Program Peluang dalam Sektor Perdagangan dan Perindustrian;
• Menggalakkan penyertaan usahawan tempatan dalam industri;
• Memudahkan pendaftaran, pelesenan dan prosedur tender kepada syarikat-syarikat Sarawak; dan
• Cukai Saham barangan dan perkhidmatan (GST) keperluan.

Semua www.mid.sarawak.gov.my
38 Jabatan Ketua Menteri Sarawak (JKM)  Unit Pembangunan Usahawan Bumiputera (UPUB)  Basic Course Entrepreneurs (Kursus Asas Keusahawanan) Meningkatkan kemahiran dan keupayaan usahawan dan bakal usahawan di Negeri Sarawak. Semua www.upub.sarawak.gov.my
39 Jabatan Ketua Menteri Sarawak (JKM)  Unit Pembangunan Usahawan Bumiputera (UPUB)  Business Plan Preparation Workshop (Bengkel Penyediaan Rancangan Perniagaan) Meningkatkan kemahiran usahawan dan bakal usahawan dalam penyediaan kualiti Rancangan Perniagaan. Semua www.upub.sarawak.gov.my
40 Jabatan Ketua Menteri Sarawak (JKM)  Unit Pembangunan Usahawan Bumiputera (UPUB)  Latihan Peningkatan Kemahiran (LPK) Salah satu pendekatan adalah untuk menukar paradigma usahawan baru / makro untuk mengembangkan perniagaan. Semua www.upub.sarawak.gov.my
41 Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA) MUDA Agriculture Development Authority (MADA)  Production Capability and Premises

• Pembangunan bengkel baru mematuhi pensijilan Halal dan MeSTI; dan
• Pemodenan jentera dan peralatan.

Agrikultur www.mada.gov.my
42 Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia (MOTAC) Ministry of Tourism & Culture Malaysia (MOTAC)  Homestay Entrepreneur Training & Skill Enhancement

• Memupuk keusahawanan di kalangan pengusaha inap desa; dan
• Meningkatkan kualiti perkhidmatan di kalangan pengusaha homestay.

Servis www.motac.gov.my
43 Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (KPPK) Malaysian Palm Oil Board (MPOB)  Kursus Pengredan untuk Peniaga Buah Memberi perkhidmatan oleh pegawai TUNAS dalam membantu pekebun kecil untuk melaksanakan Baik Argonomics Pratices (GAP). Servis www.mpob.gov.my
44 Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW) Majlis Amanah Rakyat (MARA)  Entrepreneurship Training Programme (Program Latihan Usahawan)

• Program Pembangunan Usahawan Baru (PIONEER);
• Program Pembangunan Usahawan Warisan (POWARIS); dan
• Program Pemerkasaan Usahawan (PREMIER).

Servis www.mara.gov.my
45 Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW) Majlis Amanah Rakyat (MARA)  Business Standard Development
(Pembangunan Standard Perniagaan)

• Program Pembangunan Penarafan Syarikat (PPPS);
• Pembangunan Perniagaan & Peningkatan Perniagaan (MELEBIHI);
• Program Pembangunan Stadardisasi Perniagaan; dan
• Program Pemulihan Syarikat.

Servis www.mara.gov.my
46 Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) Jabatan Pembangunan Wanita (JPW)  Inkubator Keusahawanan Wanita
(I-KeuNITA)
Menyediakan latihan kemahiran intensif dan bantuan keusahawanan untuk wanita berpendapatan rendah bagi membolehkan mereka memulakan perniagaan mereka sendiri. Tempat latihan termasuk jahitan, terapi kecantikan, masakan komersil, kraftangan, penjagaan anak dan perjalanan. Servis www.jpw.com.my
47 Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)  Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)  Program Graduan Perantis

• Melengkapkan graduan Bumiputera muda dan pemegang sijil dengan kemahiran dan pengetahuan berdekatan adalah dalam sektor peruncitan dan pengedaran; dan
• Membantu muda graduan Bumiputera dan pemegang sijil untuk memulakan perniagaan runcit dan pengedaran melalui mekanisma pembangunan yang tersusun dan sistematik.
• Meningkatkan graduan mendapat pekerjaan

Servis
(Retail & Distributive)
www.punb.com.my

HUBUNGI KAMI

Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia
Tingkat 6, SME 1, Blok B 
Platinum Sentral
Jalan Stesen Sentral 2 
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur.

Talian Info: 1-300-30-6000
Talian Faks: 03-2775 6001

Emel: info[at]smecorp[dot]gov[dot]my

 

Borang Maklumbalas

PAUTAN AGENSI

med Tekun2
SKM1 MKM New 1 uda holdings
SME Bank edit logo bankrakyat jata copy

 

MENGENAI KAMI
POLISI
PROGRAM
INISIATIF
PANDUAN
SUMBER
HUBUNGI KAMI